Contacte

Contacteu amb nosaltres  D’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Comissió ciutadana de l’orgue de Valls garanteix la confidencialitat de les dades personals facilitades a l’emplenar aquest formulari. Aquestes dades formaran part d’un fi txer de la mateixa comissió per a la fi nalitat d’informar sobre activitats relacionades amb el projecte de recuperació de l’orgue de Valls que pugui ser d’interès, a través de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics o equivalents. El titular de les dades tindrà dret a consultar, rectifi car i cancel·lar-les i revocar-ne el consentiment (mitjançant escrit adreçat a la Comissió ciutadana de l’orgue de Valls, C/Església, 2, Valls, CP 43800).  Comissió ciutadana de l’orgue de Valls
  C/Església, 2
  43800 Valls (Tarragona)
  680 653 472 – 629 967 023

  Impulsen el projecte

  Amb el suport de